Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Exkurzia HOREHRONIE 26. - 30. máj 2023

Stretnutie účastníkov 26. máj 2023 (piatok) 7:00 Hlavná železničná stanica Bratislava, bus bude pristavený pri chodníku na pravej strane smerom k stanici.

Dôležité !!!

Vziať si so sebou seniorský preukaz na železničnú dopravu.

Vziať si plavky (kto má záujem) - v cene ubytovania je vstup do bazéna.


Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2023/2024

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že sme spustili prihlasovanie na kurzy nového akademického roku 2023/2024.

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Ak ste mali v štúdiu prestávku z dôvodu obáv pred pandémiou môžete sa prihlásiť do prebiehajúcich vyšších ročníkov kurzov a ďalej pokračovať.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kurz poskytne poslucháčom kompletný a komplexný pohľad na slovenské tradície a zvyky od čias starých Slovanov až po súčasnosť. Na prednáškach si budeme hĺbkovo analyzovať vznik, vývoj a súčasný stav pri jednotlivých zvykoch a obradoch tradičnej ľudovej kultúry. Absolventi kurzu získajú celkový prehľad o slovenských zvykoch a tradíciách.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 4


Dedičstvo Rakúska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Kurz bude doplnený o možnosť prihlásiť sa na niekoľko exkurzií do Rakúska súvisiacich s prednášanými témami.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 40


Osobnosti Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Králiková Pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy, blogerka a externá múzejná pedagogička. Absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj v kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Zároveň má ukončený kurz Múzejná pedagogika v Slovenskom národnom múzeu a kurz Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Na vlastivedných tematických prehliadkach približuje dejiny Bratislavy cez príbehy konkrétnych ľudí a zároveň píše blogy o inšpiratívnych osobnostiach Slovenska.

Kurz Osobnosti Slovenska ponúka možnosť spoznať výnimočných ľudí z dejín našej krajiny. Tých, ktorí po sebe zanechali výrazné stopy, obohacujúce diela, priekopnícke poznatky a inšpirácie pre ďalšie generácie. Tento cieľ kurzu naplníme cez nadobúdané vedomosti o ich živote.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 20


Pamiatky Slovenska
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré bude možné aj navštíviť, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 15


Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 14:10 - 15:40.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 1


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 15:50 - 17:20.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 10


Poklady českých miest I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam. Kurz bude doplnený o prednášky českých dejín.

Prednášky sa konajú v nepárna streda 12:40 - 14:10.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 40


Dejiny Európy I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Úvodný prvý ročník je venovaný počiatkom európskej civilizácie a jej postupnému napredovaniu cez svetlé obdobie antiky po krušné chvíle raného stredoveku.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 12:30 - 14:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 8


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené