Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky Slovenska V.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 15:15 - 16:45 v miestnosti č. 275.
Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Dátumy a témy prednášok:  
23.09.2020 Úvodná prednáška.
07.10.2020 Návrat k téme dištančného štúdia – Východné Slovensko 1., 2.
21.10.2020 Návrat k téme dištančného štúdia – Východné Slovensko 3., 4.
04.11.2020 Bonbóniky Západného Slovenska.
18.11.2020 Zaujímavé miesta neďaleko od Trenčína.
02.12.2020 Kúpeľné mestá.

03.02.2021 Dejiny Slovenska 4. časť.
17.02.2021 Tradičné slovenské remeslá.
03.03.2021 Remeslá 2. Ukážky.
17.03.2021 Čo máme národné.
31.03.2021 Martin – osobnosti, inštitúcie.
14.04.2021 Národný cintorín.

Prihlásenie na kurz:   Zatiaľ prihlásených študentov: 30
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Pamiatky Slovenska V.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené