Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy III.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento tretí ročník je venovaný obdobiu raného novoveku, kedy európske krajiny vďaka rastúcej hospodárskej produktivite boli schopné ovládnuť územia na ďalších kontinentoch.

Dátumy a témy prednášok:  
22.09.2020 Zámorské objavy – zrod európskeho kolonializmu.
06.10.2020 Reformácia – hnutie, ktoré rozdelilo Európu.
20.10.2020 Španielsko v 16. a 17. storočí.
03.11.2020 Habsburská stredná Európa do tridsaťročnej vojny.
01.12.2020 Európske krajiny v tridsaťročnej vojne.
15.12.2020 Vzostup a oslabenie Švédska v ranom novoveku.

02.02.2021 Poľsko-litovská únia vo vrcholných časoch a jej zánik.
16.02.2021 Predpoklady a sformovanie Kráľovstva Veľkej Británie.
02.03.2021 Osmanská ríša a jej vplyv v Európe do 18. storočia.
16.03.2021 Ancien Régime vo Francúzsku.
30.03.2021 Nemecké štáty po tridsaťročnej vojne.
13.04.2021 Európske mocnosti v 18. storočí.

Prihlásenie na kurz:   Zatiaľ prihlásených študentov: 25
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Dejiny Európy III.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené