Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky a krásy Rakúska I.
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 09:20 - 10:50 v miestnosti č. 275.
Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2021 Úvod do štúdia: Geografická a geopolitická poloha, Rakúsko v globálnom kontexte, historické a etnografické oblasti, správne členenie, stručná geografická charakteristika: prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo.
13.10.2021 Dejiny Rakúska I. – najvýznamnejšie praveké a staroveké lokality (Willendorf, Hallstatt).
27.10.2021 Dejiny Rakúska II. - pamiatky a spoločnosť v období stredoveku: Údolie Wachau, Dürnstein.
10.11.2021 Pamiatky UNESCO I. – Schönbrunn a život na cisárskom dvore.
24.11.2021 Najsilnejší rod – Habsburgovci.
08.12.2021 Pamiatky UNESCO II.- Salzburg.

16.02.2022 Alpy – najkrajšie pohorie Európy.
02.03.2022 Európske mesto kultúry - Bad Ischl.
16.03.2022 Dejiny Rakúska III. - Rakúsko centrum stredoeurópskeho umenia a kultúry.
30.03.2022 Pamiatky UNESCO III.- Stará Viedeň.
13.04.2022 Rakúsko – krajina hradov a zámkov.
27.04.2022 Rakúske zvyky, sviatky, gastronómia, významné osobnosti.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 20. septembra 2021 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Pamiatky a krásy Rakúska I.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené