Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Krásy Slovenska VI.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 10:15 - 11:45 v miestnosti č. 275.
Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
26.09.2023 Úvodná hodina.
10.10.2023 Galanta a okolie. Esterháziovci a ich sídla.
24.10.2023 Poprad – brána do Tatier. Kniežacia hrobka z Popradu – svetový unikát.
07.11.2023 Technické pamiatky. Mosty.
21.11.2023 Kláštory a ich obyvatelia.
05.12.2023 Gemer a Malohont.

13.02.2024 Stredoveké nástenné maľby v kostoloch Gemera a Malohontu. Európske dedičstvo 1. Jelšavský okruh.
27.02.2024 Stredoveké nástenné maľby v kostoloch Gemera a Malohontu. Európske dedičstvo 2. Rimavský okruh.
12.03.2024 Stredoveké nástenné maľby v kostoloch Gemera a Malohontu. Európske dedičstvo 3. Štítnický okruh.
26.03.2024 Dolný Zemplín.
09.04.2024 Protihabsburské stavovské povstania a ich vodcovia. Rákoczi a Borša.
23.04.2024 Tokajská vinohradnícka oblasť. Tokajské pivnice. (UNESCO čakačka).

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Krásy Slovenska VI.

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené