Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Európske hlavné mestá kultúry VIII.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 10:45 - 12:15 v miestnosti č. 275.
Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
28.09.2023 Úvodná hodina.
12.10.2023 Paríž 1 (Francúzsko) 1989.
26.10.2023 Paríž 2 (Francúzsko) 1989.
09.11.2023 Tartu (Estónsko) 2024.
23.11.2023 Bodo (Nórsko) 2024.
07.12.2023 Bad Ischl (Rakúsko) 2024.

15.02.2024 Chemnitz (Nemecko) 2025.
29.02.2024 Nova Gorica/Gorizia (Slovinsko) 2025.
14.03.2024 Oulu (Fínsko) 2026. Trenčín (Slovensko) 2026.
28.03.2024 Évora (Portugalsko) 2027.
11.04.2024 Liepaja (Lotyšsko) 2027.
25.04.2024 Kandidátske mestá 2028 a 2029 (Francúzsko, Česko, Poľsko).

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Európske hlavné mestá kultúry VIII.

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené