Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Poklady českých miest I.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárna streda 12:40 - 14:10 v miestnosti č. 275.
Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam. Kurz bude doplnený o prednášky českých dejín.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
27.09.2023 A to je tá krásná země, země česká.
11.10.2023 České dejiny pred Velkomoravským obdobím.
25.10.2023 Slovanské hradisko Mikulčice.
08.11.2023 Dejiny Velkej Moravy.
22.11.2023 České kraje, mestá, kategorizácia pamiatok.
06.12.2023 Počiatky českej štátnosti. Sv. Václav, Sv. Ludmila, Sv. Anežka Česká - svätí patróni Čiech.

14.02.2024 Pútnické miesta. Posvätné miesta Čechov.
28.02.2024 Dušan Jurkovič. Velehrad a Svatý Hostýn.
13.03.2024 Dušan Jurkovič a Luhačovice.
27.03.2024 Jurkovičove stavby na Pustevnách.
10.04.2024 České UNESCO. Telč (1992).
24.04.2024 České UNESCO. Třebíč (2022).

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je možné už len ako náhradník! Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade otvorenia kurzu budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Poklady českých miest I.

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené