Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Osobnosti Slovenska
Prednáša: Mgr. Katarína Králiková
Pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy, blogerka a externá múzejná pedagogička. Absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj v kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Zároveň má ukončený kurz Múzejná pedagogika v Slovenskom národnom múzeu a kurz Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Na vlastivedných tematických prehliadkach približuje dejiny Bratislavy cez príbehy konkrétnych ľudí a zároveň píše blogy o inšpiratívnych osobnostiach Slovenska.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25 v miestnosti č. 275.
Kurz Osobnosti Slovenska ponúka možnosť spoznať výnimočných ľudí z dejín našej krajiny. Tých, ktorí po sebe zanechali výrazné stopy, obohacujúce diela, priekopnícke poznatky a inšpirácie pre ďalšie generácie. Tento cieľ kurzu naplníme cez nadobúdané vedomosti o ich živote.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
26.09.2023 Svätá Alžbeta Durínska (1207 – 1231) • Úvod do kurzu • Sociálna a kultúrna situácia v 13. storočí • otec kráľ Ondrej II. • matka Gertrúda Meranská • život na Bratislavskom hrade • manželské roky na hrade Wartburg • vdovské pôsobenie v Durínsku • pamätníky na Slovensku

10.10.2023 Kráľ Matej Korvín (1443 – 1490) • Charakteristika kľúčových udalosti v 14. a v 15. storočí • otec Ján Huňady • učiteľ Ján Vitéz • snaha o českú korunu • manželka Beatrix Aragónska • Academia Istropolitana • privilégia Bratislave • syn Ján • stopy na Slovensku

24.10.2023 Humanista Juraj Purkircher (1535 – 1578) • Opis renesančného 16. storočia • meštianski rodičia • roky štúdií u reformačných pedagógov • literárna tvorba • lekárske zásluhy • botanické aktivity • susedská angažovanosť • členovia básnického krúžku • zachované diela

07.11.2023 Palatín Pavol IV. Pálffy (1592 – 1653) • Opis protireformačného 17. storočia • otec Rábsky hrdina • matka z magnátskeho rodu • obdobie vzdelávania • kariérny postup • rodinné peripetie • zdedené funkcie • prestavba Bratislavského hradu • výstavba vlastného paláca • potomkovia • využitie pozostalosti

21.11.2023 Rektor Matej Bel (1684 – 1749) • Opis 18. storočia so zameraním na vzdelávanie • detstvo v Očovej • študentské cesty • rektor v Banskej Bystrici • priekopnícky rektor v Bratislave • dielo Notitia Hungariae novae historico–geographica a ďalšie • stopy na Slovensku

05.12.2023 Lekár Karol Rayger st. (1641 – 1707) • Opis 18. storočia so zameraním na zdravotníctvo • otec zakladateľ lekárskeho rodu • roky štúdia na univerzitách • praktický lekár v Prešporku • výskumy z pitiev • člen lekárskeho spolku • publikačná činnosť • dvorný lekár cisára • syn lekár, zať lekár • priekopnícke objavy

13.02.2024 Vynálezca Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) • Opis 18. storočia so zameraním na štátnu správu • predkovia a rodičia • obdobie štúdií v monarchii • 30 ročná kariéra úradníka • priekopnícke vynálezy • umelecká tvorba • turné so šachovým automatom • životné dielo • pamätníky vo svete a v Bratislave

27.02.2024 Pedagogička Mária Terézia Brunschwicková (1775 – 1861) • Opis 18. storočia so zameraním na sociálnu starostlivosť • predkovia a krstná matka • príbuzní a priatelia rodiny • život šľachtičnej do smrti otca • putovanie za zvoleným poslaním • výsledky, zásluhy a ich dosah • pamiatky v niekdajšom Uhorsku

12.03.2024 Knihovník Gašpar Fejérpataky – Belopotocký (1794 – 1874) • Opis 19. storočia z pohľadu národného obrodenia • rodinné zázemie • vandrovné roky • zakladanie knižníc • založenie ochotníckeho divadla • podpora štúrovcom • osobný život • pamiatky a Belopotockého Mikuláš

26.03.2024 Archeológ František Flóriš Rómer (1815 – 1889) • Opis 19. storočia v kontexte ochrany pamiatok • študijné pobyty • učiteľské roky • obdobie rebélie a jej dôsledkov • priekopnícke zberateľstvo • veľkolepé výstavy • kariérny vzostup • dôchodkové roky • pamiatky a pamätníky na území bývalého Uhorska

09.04.2024 Drahotína Kardossová Križková (1867 – 1944) • Spoločenská situácia na Slovensku na prelome tisícročia • rodinné zázemie • aktivity etnografky • manželský život • miesta uväznenia • syn legionár • povojnové útrapy • literárna činnosť • zberateľské zásluhy • pamätníci a pamiatky

23.04.2024 Muzeologička Alžbeta Güntherová – Mayerová (1905 – 1973) • Prierez dejinami Bratislavy z pohľadu muzeologickej činnosti • rodinné zázemie • všestranné štúdium • múzeá ako pracoviská • pedagogická činnosť • osobný život • akcia B a jej dôsledky • pôsobenie v Betliari • publikačná činnosť • syn a študenti • rekapitulácia poznatkov z kurzu


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 21. septembra 2023 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Osobnosti Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené