Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy I.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok (21.02.2024 párna streda) 12:30 - 14:00 v miestnosti č. 275 (07.03.2024 v čase 14:10 - 15:40).
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Úvodný prvý ročník je venovaný počiatkom európskej civilizácie a jej postupnému napredovaniu cez svetlé obdobie antiky po krušné chvíle raného stredoveku.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
05.10.2023 Zrodenie Európy – od jaskyne až ku gréckemu chrámu.
19.10.2023 Antické Grécko – kolíska európskej civilizácie.
02.11.2023 Rím ako kráľovstvo a republika – základ úspechov.
16.11.2023 Rímska ríša za cisárstva – unifikátor európskej civilizácie.
30.11.2023 Apeninský polostrov po zániku Západorímskej ríše.
14.12.2023 Následník Ríma – Byzancia, počas raného stredoveku.

08.02.2024 Východ Európy do 9. storočia.
21.02.2024 Franská ríša – srdce Európy v ranom stredoveku.
07.03.2024 Britské ostrovy pred vpádmi Vikingov.
21.03.2024 Pyrenejský polostrov od Rimanov po Arabov.
04.04.2024 Expanzia Arabov do Európy v ranom stredoveku a jej zastavenie.
18.04.2024 Karol Veľký – nová západný cisár po vyše troch storočiach.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 21. septembra 2023 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny Európy I.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené