Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dedičstvo Rakúska I.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Prednášky sa konajú v nepárna streda 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Kurz bude doplnený o možnosť prihlásiť sa na niekoľko exkurzií do Rakúska súvisiacich s prednášanými témami.


Dátumy a témy prednášok:  
02.10.2024 Rakúsko, úvod do štúdia - štátne zriadenie, symboly a spoločenské pomery Rakúska.
16.10.2024 Rakúske dejiny do obdobia sťahovania národov.
30.10.2024 Hallstatt - najstaršia rakúska dedina?
13.11.2024 Vindobona - rímska Viedeň.
27.11.2024 Pútnicke miesta v Rakúsku I. - Mariazell.
11.12.2024 Rakúska kuchyňa.

05.02.2025 Vývoj Rakúska v ranom stredoveku.
19.02.2025 Údolie Wachau a rakúske vína.
05.03.2025 Pamiatky v údolí Wachau.
19.03.2025 Krajina stoviek jazier.
02.04.2025 Stredoveká Viedeň.
16.04.2025 Kúpeľné mesto Bad Gastein.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dedičstvo Rakúska I.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené