Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:30 - 19:00 v miestnosti č. 275.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:  
26.09.2024 Úvod do dejín Bratislavy a praveké osídlenie
• Úvod o dejinách Bratislavy • Jedinečnosti Bratislavy • Prírodné podmienky a geografické špecifiká • Praveké osídlenie • Pamiatky po pravekom osídlení

10.10.2024 Keltská Bratislava
• Bratislavské keltské oppidum • Keltská akropola na Bratislavskom hrade • Kelti na Devíne • Zázemie bratislavského keltského oppida • Pamiatky po Keltoch

24.10.2024 Rímska Bratislava
• Výstavba hranice Limes Romanus • Rímska stanica Gerulata v Bratislave - Rusovciach • Rimania na Devíne • Otázka existencie rímskej stanice v centre Bratislavy • Pamiatky po Rimanoch

07.11.2024 Slovanská a veľkomoravská Bratislava
• Sťahovanie národov a príchod Slovanov do Bratislavy • Veľkomoravské hradisko na Bratislavskom hrade • Veľkomoravské hradisko na Devíne • Bitka pri Bratislave • Pamiatky po Slovanoch

21.11.2024 Stredoveká Bratislava I.
• Začlenenie Bratislavy do Uhorského kráľovstva • Počiatky súčasného mesta, formovanie stredovekej Bratislavy a stavebná činnosť • Obyvatelia Bratislavy a príchod hostí • Udelenie mestských výsad • Pamiatky 11. až 13. storočia

05.12.2024 Stredoveká Bratislava II.
• Rozmach mesta • Bratislava Žigmunda Luxemburského • Bratislava Mateja Korvína • Jagelovci na tróne a bratislavské sobášne rokovania • Pamiatky 14. až 15. storočia

13.02.2025 Bratislava v 16. storočí
• Bratislava a osmanská hrozba • Bratislava hlavným mestom Uhorska • Bratislavské korunovácie • Reformácia v Bratislave • Pamiatky 16. storočia

27.02.2025 Bratislava v 17. storočí
• Protihabsburské povstania a obliehania Bratislavy • Protireformácia v Bratislave • Korunovácie 17. storočia • Premeny Bratislavy • Pamiatky 17. storočia

13.03.2025 Bratislava v 18. storočí
• Bratislava pred nástupom Márie Terézie na trón • Bratislava a Mária Terézia • Nová výstavba • Kultúra a osobnosti Bratislavy • Pamiatky 18. storočia

27.03.2025 Bratislava v „dlhom storočí“
• Napoleon a Bratislava • Štúrovci v Bratislave • Prvý veľký rast Bratislavy a nový urbanizmus mesta • Priemyselná revolúcia v Bratislave • Pamiatky 19. storočia

10.04.2025 Bratislava v 20. storočí I.
• Bratislava v rokoch 1900 až 1918 • Bratislava v Československu • Medzivojnový urbanizmus • Bratislava a druhá svetová vojna • Pamiatky prvej polovice 20. storočia

24.04.2025 Bratislava v 20. storočí II.
• Bratislava v druhom Československu • Demografické zmeny • Premena Bratislavy vo veľkomesto • Súčasná Bratislava a vyhliadky do budúcna • Pamiatky druhej polovice 20. storočia a súčasná architektúra


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny a pamiatky Bratislavy I.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené