Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Podmienky účasti na kurzoch
Podmienkou účasti na našich kurzoch je riadny zápis a úhrada školného. Účasť nie je podmienená vekom.

Zápis pre akademický rok 2024/2025 sa bude konať 26. septembra 2024 v čase 9:00 - 12.00 v mieste konania prednášok. Počet študentov jedného kurzu je z dôvodu udržania kvality obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia prostredníctvom tejto webstránky, v prípade záujmu o niektorý kurz Vám odporúčame prihlásiť sa na kurz o ktorý máte záujem v informačnom liste jednotlivých kurzov, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov. V informačnom liste kurzu si zároveň môžete stiahnuť prihlášku, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú na zápis.

Miesto konania prednášok je Dom kultúry Ružinov - CULTUS na Ružinovskej ulici 28 v Bratislave, miestnosť číslo 275 (pre lepšiu orientáciu si môžete stiahnuť pôdorys DK Ružinov. Najbližšie zastávky MHD: OD Ružinov, autobus č. 66, 96 a 196 alebo zastávka Súmračná, električka č. 9 a autobus č. 78.

Výška školného pre akademický rok 2024/2025 je 85,00 EUR, v školnom je zahrnuté zabezpečenie 12 prednášok po 90 minút.

Študent sa môže zúčasniť aj viacerých kurzov, za každú účasť sa platí osobitné školné. Ak sa študent nezúčastní niektorej z prednášok kurzu, nevzniká mu nárok na zabezpečenie náhradnej prednášky, ani nárok na vrátenie pomernej časti školného.

Kurzy Taliansko včera a dnes II., Taliansko včera a dnes IV., Taliansko včera a dnes VI., Krásy Slovenska IV., Krásy Slovenska VII., Európske hlavné mestá kultúry IV., Európske hlavné mestá kultúry VIII., Poklady českých miest I., Poklady českých miest II., Poklady českých miest III., Dedičstvo Rakúska I., Dedičstvo Rakúska II. a Dejiny Európy (814-1453) organizuje spoločnoť OSTER s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Bratislava, IČO: 35 896 361, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 32758/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: OSTER-GDPR

Kurzy Osobnosti Slovenska, Tréning pamäti I., Tréning pamäti II., Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a Dejiny a pamiatky Bratislavy II. organizuje spoločnoť ASAPI s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Batislava, IČO: 52 311 899, zapísaná v Obchodnom registri Mestekého súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 136899/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: ASAPI-GDPR


Kontakt na nás
   
S akýmikoľvek otázkami nás môžte kontaktovať vyplnením uvedeného formulára. Nezabudnite uviesť svoju správnu emailovú adresu, aby sme Vám mohli odpovedať.Tento formulár neslúži na prihlasovanie na naše kurzy, tomu je venovaná časť Zoznam kurzov.
  Vaše meno:
Váš email:
Vaša správa:
Opíšte text z obrázku (ochrana pred falošnými správami):
 
       

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené