Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Podmienky účasti na kurzoch
Podmienkou účasti na našich kurzoch je riadny zápis a úhrada školného. Účasť nie je podmienená vekom.

Zápis pre akademický rok 2023/2024 sa konal 21. septembra 2023, stále sa však môžete dodatočne prihlásiť na naše kurzy. Prihlásenie môžete vykonať v informačnom liste jednotlivých kurzov, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov. V informačnom liste kurzu si zároveň môžete stiahnuť prihlášku, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú na prednášku.

Miesto konania prednášok je Dom kultúry Ružinov - CULTUS na Ružinovskej ulici 28 v Bratislave, miestnosti číslo 275 alebo 214 (pre lepšiu orientáciu si môžete stiahnuť pôdorys DK Ružinov. Najbližšie zastávky MHD: OD Ružinov, autobus č. 66, 96 a 196 alebo zastávka Súmračná, električka č. 9 a autobus č. 78.

Výška školného pre akademický rok 2023/2024 je 80,00 EUR, v školnom je zahrnuté zabezpečenie 12 prednášok po 90 minút.

Študent sa môže zúčasniť aj viacerých kurzov, za každú účasť sa platí osobitné školné. Ak sa študent nezúčastní niektorej z prednášok kurzu, nevzniká mu nárok na zabezpečenie náhradnej prednášky, ani nárok na vrátenie pomernej časti školného.

Kurzy Taliansko včera a dnes I., Taliansko včera a dnes III., Taliansko včera a dnes V., Pamiatky Slovenska II., Krásy Slovenska III., Krásy Slovenska III., Krásy Slovenska VI., Európske hlavné mestá kultúry III., Európske hlavné mestá kultúry VIII., Poklady českých miest I., Poklady českých miest II., Poklady českých miest II., Dedičstvo Rakúska I. a Dejiny Európy I. organizuje spoločnoť OSTER s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Bratislava, IČO: 35 896 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32758/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: OSTER-GDPR

Kurzy Tréning pamäti I., Dejiny a pamiatky Bratislavy I., Dejiny a pamiatky Bratislavy II., Osobnosti Slovenska a Osobnosti Slovenska organizuje spoločnoť ASAPI s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Batislava, IČO: 52 311 899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136899/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: ASAPI-GDPR


Kontakt na nás
   
S akýmikoľvek otázkami nás môžte kontaktovať vyplnením uvedeného formulára. Nezabudnite uviesť svoju správnu emailovú adresu, aby sme Vám mohli odpovedať.Tento formulár neslúži na prihlasovanie na naše kurzy, tomu je venovaná časť Zoznam kurzov.
  Vaše meno:
Váš email:
Vaša správa:
Opíšte text z obrázku (ochrana pred falošnými správami):
 
       

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené