Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Podmienky účasti na kurzoch
Podmienkou účasti na našich kurzoch je riadny zápis a úhrada školného. Účasť nie je podmienená vekom.

Miesto konania prednášok je Dom kultúry Ružinov - CULTUS na Ružinovskej ulici 28 v Bratislave, miestnosti číslo 275, 271, 214 alebo 211 - plán jednotlivých miestností v DK Ružinov tu. Pre dopravu do DK Ružinov môžete využiť MHD, najbližšie zastávky: DK Ružinov, autobus č. 66, 96 a 196 alebo zastávka Súmračná, električka č. 8 a 9, autobus č. 78.

Prednášky Academia Sapientia sa pri aktuálne platných opatreniach (týždeň od 17. mája 2021) konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Opatrenia náš všetkých obmedzujú, ale zároveň prispievajú k našej bezpečnosti, bez ich prijatia by sa prednášky nemohli konať. Ak sa niektorej prednášky pre opatrenia nemôžete alebo dobrovoľne nechcete zúčastniť pripravili sme rozšírené možnosti študijných materiálov na domáce štúdium vrátane audiozáznamov vykonaných prednášok.

Kurzy Reálie Talianska III., Reálie Talianska IV., Reálie Talianska V., Taliansko včera a dnes II., Pamiatky Slovenska V., Krásy Slovenska II. 1. skupina, Krásy Slovenska II. 2. skupina, Krásy Slovenska III. 1. skupina, Krásy Slovenska III. 2. skupina, Európske hlavné mestá kultúry V., Európske hlavné mestá kultúry VI., Dejiny Európy III. a Pamiatky a krásy Rakúska organizuje spoločnoť OSTER s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Bratislava, IČO: 35 896 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32758/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: OSTER-GDPR

Kurzy Poľské reálie a pamiatky UNESCO, Mozaika Slovenska, Dejiny a pamiatky Bratislavy I., Dejiny a pamiatky Bratislavy II., Taliančina pre mierne pokročilých, Tréning pamäti I., Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska, Ľudský hlas v opere I., Ľudský hlas v opere I., Ľudský hlas v opere I., Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska, Perličky slovenských dejín, Významné ženy na Slovensku v 20. storočí, organizuje spoločnoť ASAPI s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Batislava, IČO: 52 311 899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136899/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: ASAPI-GDPR


Kontakt na nás
   
S akýmikoľvek otázkami nás môžte kontaktovať vyplnením uvedeného formulára. Nezabudnite uviesť svoju správnu emailovú adresu, aby sme Vám mohli odpovedať.Tento formulár neslúži na prihlasovanie na naše kurzy, tomu je venovaná časť Zoznam kurzov.
  Vaše meno:
Váš email:
Text správy:
 
       

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené