Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Podmienky účasti na kurzoch
Podmienkou účasti na našich kurzoch je riadny zápis a úhrada školného. Účasť nie je podmienená vekom.

Zápis pre akademický rok 2021/2022 sa bude konať 20. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v mieste konania prednášok (miestnosť č. 275). Počet študentov jedného kurzu je z dôvodu udržania kvality obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia prostredníctvom tejto webstránky, v prípade záujmu o niektorý kurz Vám odporúčame prihlásiť sa na kurz o ktorý máte záujem v informačnom liste jednotlivých kurzov, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov. V informačnom liste kurzu si zároveň môžete stiahnuť prihlášku, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú na zápis.

Miesto konania prednášok je Dom kultúry Ružinov - CULTUS na Ružinovskej ulici 28 v Bratislave, miestnosť číslo 275 alebo 214. Najbližšie zastávky MHD: OD Ružinov, autobus č. 66, 96 a 196 alebo zastávka Súmračná, električka č. 9 a autobus č. 78.

Výška školného pre akademický rok 2021/2022 je 70,00 EUR, v školnom je zahrnuté zabezpečenie 12 prednášok po 90 minút.

Študent sa môže zúčasniť aj viacerých kurzov, za každú účasť sa platí osobitné školné. Ak sa študent nezúčastní niektorej z prednášok kurzu, nevzniká mu nárok na zabezpečenie náhradnej prednášky, ani nárok na vrátenie pomernej časti školného.

Kurzy Reálie Talianska IV., Taliansko včera a dnes I., Taliansko včera a dnes III., Krásy Slovenska I., Krásy Slovenska III. 1. skupina, Krásy Slovenska III. 2. skupina, Krásy Slovenska IV. 1. skupina, Krásy Slovenska IV. 2. skupina, Európske hlavné mestá kultúry I., Európske hlavné mestá kultúry VI., Divy sveta I., Dejiny Európy IV. a Dejiny Slovenska I. organizuje spoločnoť OSTER s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Bratislava, IČO: 35 896 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32758/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: OSTER-GDPR

Kurzy Pamiatky a krásy Rakúska I., Pamiatky a krásy Rakúska II., Poľské reálie a pamiatky UNESCO I., Poľské reálie a pamiatky UNESCO II., Mozaika Slovenska, Dejiny a pamiatky Bratislavy I., Dejiny a pamiatky Bratislavy II., Tréning pamäti I., Tréning pamäti II., Tradičné rodinné zvykoslovie, Ľudský hlas v opere I., organizuje spoločnoť ASAPI s.r.o., so sídlom Lovinského 23, 811 04 Batislava, IČO: 52 311 899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136899/B. Pri zabezpečovaní výučby dochádza k spracúvaniu osobných údajov študentov. Pravidlá ochrany osobných údajov: ASAPI-GDPR


Kontakt na nás
   
S akýmikoľvek otázkami nás môžte kontaktovať vyplnením uvedeného formulára. Nezabudnite uviesť svoju správnu emailovú adresu, aby sme Vám mohli odpovedať.Tento formulár neslúži na prihlasovanie na naše kurzy, tomu je venovaná časť Zoznam kurzov.
  Vaše meno:
Váš email:
Text správy:
 
       

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené